O tym, by odwiedzić Państwa Piotrowskich w ich domu – Domu Tkacza, marzyłam za każdy razem, kiedy przechodziłam obok, spacerując …