Fundacja Baśniowy Supraśl

Dokładnie 6 maja 2024 roku narodziła się Fundacja Baśniowy Supraśl. Marzyłam o niej od lat, w końcu zebrałam się na odwagę i ją założyłam. Krok po kroku będę poznawać fascynujący świat kreatywnych projektów dla organizacji pozarządowych, mogąc w końcu starać się o realizację najśmielszych wizji w ukochanym miasteczku i okolicach. Obiecuję kreatywne projekty, o które będą angażowały, bawiły, wspierały i zadziwiały. Trzymajcie kciuki, bo początki są najtrudniejsze! Wszelkie moje działania będę opisywać szeroko na blogu, więc zapraszam do zaglądania:)

Statut znajdziecie tutaj: STATUT

To, co z niego najciekawsze:

ROZDZIAŁ II

Cel i Działania Fundacji

 

Cel Fundacji

Celem fundacji jest promocja i zwiększenie atrakcyjności miasta Supraśl jako miejsca do życia i odwiedzania. Popularyzacja Supraśla jako uzdrowiska sprzyjającego zdrowiu, regeneracji i rozwojowi osobistemu oraz harmonii człowieka z przyrodą. Promocja ekologicznego podejścia do życia, bioróżnorodności i ochrony środowiska.

 

Działania Fundacji

Działania Fundacji mają na celu stworzenie atmosfery sprzyjającej zdrowiu, równowadze i rozwojowi osobistemu, co przyciągać może zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Supraśl. Równocześnie podkreśla się rolę miasteczka jako miejsca, które oferuje nie tylko piękno przyrody, ale także możliwości dla zdrowego i harmonijnego stylu życia.

 

Działania te obejmują:

 Zwiększenie widoczności Supraśla jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i rekreacji:

◦ Promocję Supraśla jako uzdrowiska oferującego unikalne walory zdrowotne i rekreacyjne.

◦ Działania informacyjno-promocyjne w Internecie i poza nim.

◦ Organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, które przyciągną mieszkańców i turystów.

◦ Tworzenie kampanii marketingowych, promujących unikalne cechy Supraśla.

 

Supraśl jako miejsce uzdrawiające:

◦ Tworzenie i rozwijanie infrastruktury do aktywności fizycznej, terapeutycznej i rekreacyjnej.

◦ Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury do aktywności fizycznej.

◦ Organizację programów mindfulness, kursów i warsztatów dotyczących zdrowego stylu życia, medytacji i relaksacji.

◦ Wspieranie lokalnych przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną, zdrowotną, rekreacyjną, ekologiczną, kulturalną.

◦ Promowanie Supraśla jako miejsca sprzyjającego zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

◦ Organizację programów, które integrują aspekty zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, mające na celu poprawę ogólnej jakości życia mieszkańców i odwiedzających.

◦ Tworzenie przestrzeni relaksacyjnych i miejsc sprzyjających oderwaniu się od codziennego zgiełku, umożliwiających regenerację i spokój.

◦ Organizację programów redukcji stresu, medytacji i innych form terapii, dostępnych dla lokalnej społeczności.

◦ Promowanie harmonijnego stylu życia poprzez wspieranie działań mających na celu równowagę między pracą a życiem prywatnym.

 

Rozwój osobisty poprzez lokalne zasoby:

◦ Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania stresem, umiejętności interpersonalnych itp.

◦ Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej oraz dostarczanie narzędzi i zasobów umożliwiających rozwój zawodowy mieszkańców.

◦ Promocja lokalnych talentów i ekspertów, aby mieszkańcy Supraśla mieli dostęp do inspirujących postaci i zasobów wspierających ich rozwój.

 

Rozwój infrastruktury ekologicznej:

◦ Popularyzacja i rozwijanie ekologicznych środków transportu, takich jak rower czy komunikacja publiczna.

◦ Wspieranie ekologicznych inicjatyw związanych z odnawialnymi źródłami energii, kompostowaniem, zbieraniem wody deszczowej itd.

◦ Realizacja projektów mających na celu zamianę tradycyjnego ogrodnictwa na naturalne bez szkodliwych nawozów.

◦ Współpraca z lokalnymi władzami przy kreacji zieleni miejskiej przyjaznej bioróżnorodności.

 

Ochrona przyrody i ekosystemów:

◦ Prowadzenie kampanii edukacyjnych na temat znaczenia ochrony przyrody i bioróżnorodności.

◦ Inicjowanie działań mających na celu zachowanie istniejących obszarów zielonych oraz przywracanie ekosystemów naturalnych.

◦ Prowadzenie projektów związanych z lokalnym środowiskiem naturalnym.

◦ Organizacja warsztatów, prelekcji i szkoleń z zakresu ekologii dla mieszkańców, szkół, turystów.

◦ Tworzenie programów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, aby promować świadomość ekologiczną.

◦  Wspieranie inicjatyw edukacyjnych związanych z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

 

Zrównoważony rozwój:

◦ Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miasteczka.

◦ Podejmowanie działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu działalności ludzkiej na środowisko.

◦ Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami, organizacjami społecznymi i władzami lokalnymi w celu promowania zrównoważonego rozwoju.