Dwie fabrykanckie rodziny, które odcisnęły trwały ślad swojego życia i działalności w Supraślu – Buchholtzowie i Zachertowie, mają swoje reprezentacyjne nagrobki na poewangelickim cmentarzu. 

 

Kaplica Buchholtzów

Kaplica-mauzoleum w stylu neogotyckim, zaprojektowana przez warszawskiego architekta Hugo Kudera. Zbudowana w 1904 roku na zlecenie Adeli Buchholtz, której mąż Adolf zginął w tragicznym wypadku podczas przejażdżki konnej.

Historycy sztuki doceniają artystyczny kunszt i doskonałą jakość wykonania grobowca i kaplicy nad nim. Zalicza się ją do najpiękniejszych tego typu realizacji w Polsce.

Adela nie mogła pogodzić się ze śmiercią ukochanego męża. Przez 30 lat, aż do własnej śmierci, odwiedzała grobowiec, przynosząc kwiaty zmarłemu Adolfowi. Mauzoleum zawsze było dokładnie wysprzątane, zadbane. Zmarła w 1933 roku, spoczywając obok męża. Możecie im zostawić tu kwiaty, których nie dostają za często…

Adolf i Adela Buchholtzowie mieszkali w pięknym pałacu w centrum Supraśla, o którym szerzej przeczytasz tutaj: Pałac Buchholtzów – godny ręki kobiety.

 

Kaplica Zachertów

Kaplica rodziny Zachertów znajduje się na tym samym cmentarzu, będącym pozostałością po ewangelikach, co Kaplica Buchholtzów. Wzniesiono ją w 1885 roku w neoklasycystycznym stylu. Dużo prostsza, murowana z piaskowca. Na froncie znajduje się herb rodziny Zachertów. Leżą tu między innymi Fryderyk Wilhelm Zachert (pierwszy fabrykant, który w XIX wieku zamienił przyklasztorną osadę Supraśl w prężne miasto przemysłowe; zm. w 1885 roku), oraz jego żona Józefina Zachert (działaczka, aktywistka o wielkim sercu, której Supraśl także wiele zawdzięcza; zm. w 1924 roku).

W 2015 roku  spoczął tu baron Jan Zachert, Honorowy Obywatel Supraśla. Jan Zachert swą śmiercią zamknął supraską linię Zachertów na zawsze. Przez żelazną bramkę można wypatrzeć jego zdjęcie, które przypomina o osobie, z którą jeszcze niedawno tak wielu ludzi z Supraśla miało kontakt. Janowi Zachertowi bardzo zależało na miasteczku, często tu przyjeżdżał – zawsze pełen pomysłów na promocję i ciekawe inicjatywy.

Korona z siedmioma pałkami w ogrodzeniu krypty oznacza baronów.