Budynek, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski, od początku swego istnienia przeznaczony był na cele oświatowe. Józefina Zachert, baronowa i zasłużona dla Supraśla działaczka społeczna, ufundowała ten obiekt w 1906 roku jako pierwszą polską szkołę. Zbudowała ją i utrzymywała z własnego majątku.

 

Tuż przy szkole znajdował się (i nadal tu jest) zielony park, rozciągający się w stronę rzeki.

Józefinie Zachert udało się uzyskać od władz carskich pozwolenie na naukę języka polskiego i historii, co było ewenementem na skalę całego Cesarstwa Rosyjskiego. Najzdolniejsze wychowanki wysyłane były przez Józefinę na dalsze kształcenie pedagogiczne w Warszawie, dzięki czemu tworzyły świetnie przygotowaną kadrę, szerzącą oświatę po odzyskaniu niepodległości.

Józefina podarowała ten obiekt i działkę miastu, stawiając warunek, że będą przeznaczone na szkołę. Jej spadkobierca Jan Zachert, w 1995 roku przekazał budynek miastu.Otrzymał wtedy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Supraśl oraz złotą odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”.